Doprava

Vnútroštátna a medzinárodná preprava tovaru od kusových zásielok po celovozové náklady v rámci Slovenska i celej Európy.

Špedícia

Preprava tovaru vozidlami našich zmluvných prepravcov. Vyťažovanie vozidiel na všetkých vnútroštátnych i medzinárodných trasách

Logistika a skladovanie

Skladovanie tovaru, jeho prebaľovanie, triedenie a distribúcia podľa požiadaviek zákazníka. Sústreďovanie tovaru z územia Slovenska na sklad a jeho následný export.